Tiende editie [Z]aan de Wandel uitgesteld

Gepubliceerd: 16 april 2020

Geachte wandelaars, vrijwilligers en sponsoren van [Z]aan de Wandel,
 
 
Het zijn vreemde en onzekere tijden nu het COVID-19/Coronavirus de wereld in zijn greep heeft; we hopen dat u veilig bent. In het licht van de recente gebeurtenissen heeft het bestuur van [Z]aan de Wandel met pijn in het hart besloten om de tiende editie uit te stellen naar 2021. Er zal op 6 september 2020 geen [Z]aan de Wandel in de vorm van een wandelevenement plaatsvinden. 
 
[Z]aan de Wandel wordt sinds de allereerste editie gedragen door het Zaanse bedrijfsleven, de deelnemers en de onmisbare vrijwilligers. Dat uit zich al jaren in financiële, personele en materiële steun die het evenement hebben gemaakt tot wat het nu is. De huidige omstandigheden, ieders gezondheid en de economische gevolgen die daaruit voortvloeien hebben ons doen besluiten om dit jaar geen beroep te doen op de bedrijven en personen die ons altijd een warm hart hebben toegedragen. Zonder de bijdrage van deze sponsoren, in welke vorm dan ook, kan de kwaliteit van het evenement niet worden gegarandeerd, ook al zijn de ingestelde COVID-19/Coronamaatregelen in september hopelijk al een verre herinnering voor de meesten. Wij zijn daarom van mening dat we als organisatie een pas op de plaats moeten maken door de organisatie een jaar uit te stellen.
 
Het bestuur van [Z]aan de Wandel beseft zich tegelijkertijd dat het evenement zeer veel betekent voor jullie als sponsoren, vrijwilligers, deelnemers en zeker ook voor de goede doelen: Anna’s Huis en het onderzoeksteam van het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis. Op dit moment beraden wij ons dan ook op een andere invulling van 6 september 2020 waarmee we, wellicht in een andere vorm, toch invulling geven aan #STERKMETELKAAR. Want juist in deze tijd zijn die drie woorden, waardevoller dan ooit. Vol goede moed kijken we vooruit en hopen we dat iedereen veilig door deze periode komt.
 
P.S. Mocht u vragen hebben over dit bericht dan kunt u deze per e-mail stellen via communicatie@zaandewandel.nl
 
 
Namens het bestuur van [Z]aan de Wandel,
 
Een vriendelijke groet en wees #STERKMETELKAAR.


Terug naar overzicht

Het laatste nieuws