Donatie voor optimalisatie zorg borstkankerpatiënten

Donatie voor optimalisatie zorg borstkankerpatiënten

Gepubliceerd: 27 mei 2015

Dick Dekker heeft namens Stichting [Z]aan de Wandel een cheque van 20.000 euro overhandigd aan de voorzitter van de Stichting Vrienden van het Zaans Medisch Centrum (ZMC), de heer Bosman. De gift, die mogelijk is gemaakt door de ruim 2.500 wandelaars en de vele, veelal Zaanse, sponsoren bij de vierde editie van [Z]aan de Wandel, is goed besteed. Met de financiële ondersteuning in 2013 door [Z]aan de Wandel aan Esperanz, het oncologisch centrum van het ZMC, Westfriesgasthuis in Hoorn en het Waterlandziekenhuis in Purmerend, is een interactieve website voor borstkankerpatiënten tot stand gekomen waardoor de begeleiding van patiënten met borstkanker nog verder geïntensiveerd kan worden. De donatie van [Z]aan de Wandel 2014 heeft bijgedragen tot het ontwikkelen van voorlichtingsfilmpjes voor borstkankerpatiënten. De ervaring leert dat mensen visuele informatie beter opnemen en begrijpen dan tekstuele informatie. Met het online beschikbaar stellen van deze voorlichtingfilmpjes ondersteunt ZMC/Esperanz de patiënten en hun familie of bekenden. De filmpjes laten stapsgewijs zien hoe het proces verloopt vanaf het moment van de diagnose tot aan de vervolgstappen van het behandelplan. De heer Van der Kam, Voorzitter van de Raad van Bestuur van het ZMC, gaf aan zeer verheugd te zijn met de ondersteuning vanuit Stichting [Z]aan de Wandel. "Het Zaans Medisch Centrum staat als netwerk ziekenhuis midden in de samenleving. Het is mooi als er zaken in de keten van zorg met elkaar kunnen worden opgepakt". De grote regionale betrokkenheid vanuit het bedrijfsleven speelt hierin ook een belangrijke rol. "Het mooie van de gift van Stichting [Z]aan de Wandel is dat het direct ten goede komt aan de patiënten", aldus mevrouw Muller, chirurg in het ZMC. De heer Van Bochove, werkzaam als oncoloog-internist in het ZMC en directeur van Esperanz, benadrukte dat er veel veranderingen zijn op het gebied van de oncologische zorg in Nederland. Esperanz staat voor het geven van een bepaalde vorm aan zorg zodat op één en dezelfde wijze voorlichting wordt gegeven door de samenwerkende klinieken en dat er een goede onderlinge takenverdeling ontstaat. De samenwerking met VUmc Cancer Center in Amsterdam en de eerstelijnszorg is hierin ook van wezenlijk belang. Voorzitter van de Stichting Vrienden van het Zaans Medisch Centrum, de heer Bosman, wandelt dit jaar ook weer mee met [Z]aan de Wandel 2015. "Er ligt een prachtige uitdaging voor de vijf organiserende Rotary Clubs om van deze lustrumeditie een evenement te maken waarbij opnieuw records worden gebroken. Ook het doorgroeien van een regionaal naar landelijk evenement is onderdeel van deze uitdaging".

Terug naar overzicht
Blijf op de hoogte

Laatste nieuws

Bekijk de foto’s van de 11e editie (2023)
Bekijk de foto’s van de 11e editie (2023)
29 september 2023

We kunnen weer terugkijken op een geweldige editie met een recordbedrag van maar liefst 230.000 euro! Bekijk hier alle foto’s van de 11e editie: https:...

Lees meer
Praktische informatie deelnemers 2023
Praktische informatie deelnemers 2023
19 september 2023

Via deze link vind je de laatste praktische informatie voor alle deelnemers van de 2023 editie: nieuwsbrief deelnemers 2023

Lees meer
Inschrijving gesloten
Inschrijving gesloten
18 september 2023

De inschrijvingen zijn gesloten. Vanaf nu is het niet meer mogelijk om je in te schrijven via de website. Wil je toch nog graag meelopen? Je kunt je nog op z...

Lees meer