Anna's huis

Centrum voor Leven met Kanker Zaanstreek | Anna’s huis Op 31 maart jl is het inloophuis Centrum voor Leven met Kanker Zaanstreek | Anna’s huis officieel geopend. Anna’s huis is gevestigd aan de Zorgboulevard naast het ZMC in Zaandam Dit nieuwe initiatief laat zich het beste omschrijven als een inloophuis gericht op psychosociale zorg voor iedereen die te maken krijgt met kanker.

Anna’s huis als belangrijke schakel in de zorg rond kanker

Het inloophuis gaat informatie bieden en verwijzen naar zorgloketten. Daarnaast wil het lotgenoten met elkaar in contact brengen en activiteiten organiseren gericht op het psychisch herstel tijdens of na ziekte en het verlichten van psychische druk bij familieleden. Daarmee wil Anna’s huis de belangrijkste schakel worden tussen zorgprofessionals, zorgorganisaties en de mens met kanker ongeacht leeftijd, soort kanker, ziektefase of culturele achtergrond.

[Z]aan de Wandel, als een van de betrokken initiatiefnemers.

Stichting [Z]aan de Wandel heeft als doelstelling onderzoek naar borstkanker financieel te ondersteunen. Sinds een aantal jaren steunt [Z]aan de Wandel het onderzoeksteam van het AVL en werden er middelen gereserveerd voor het opzetten van een inloophuis in Zaanstad. Enerzijds wil Stichting [Z]aan de Wandel een structurele bijdrage leveren aan het welzijn van mensen met kanker in de Zaanstreek. Anderzijds is de realisatie van Anna’s huis een tastbaar resultaat voor de deelnemers aan [Z]aan de Wandel, die zich jaarlijks inzetten voor het ‘bij elkaar lopen’ van een substantiële bijdrage voor het welzijn van mensen met kanker.

Bestuurlijk is Anna’s huis een samenwerkingsverband van Stichting MOC Huis aan het Water, ledenvereniging Evean, stichting Vrienden van het ZMC/Esperanz en het oncologische samenwerkingsverband van de ziekenhuizen in Zaandam, Hoorn en Purmerend.

Wie was Anna?

Anna Derksen was mammacareverpleegkundige in het ZMC Zaans Medisch Centrum. Ze was zelf kankerpatiënt en voordat zij daadwerkelijk mee kon doen met de totstandkoming van Anna’s huis is zij op 31 maart 2017, op 56-jarige leeftijd, helaas aan de gevolgen van borstkanker overleden.         Anna wist als geen ander met welke tegenslagen en verdriet patiënten te maken krijgen als de diagnose borstkanker wordt gesteld, maar ook hoe ze hen bij kon staan met raad en daad. Met dezelfde passie en toewijding die ze voor haar patiënten had, zette ze zich ook in als vrijwilligster tijdens de eerste editie van [Z]aan de Wandel. Dankzij haar enthousiasme, energie, visie en vooral heel veel liefde voor anderen werd Anna al snel de verbindende factor tussen het Zaans Medisch Centrum en [Z]aan de Wandel. In de afgelopen jaren zijn er zo mooie projecten gerealiseerd in de strijd tegen borstkanker voor Esperanz/ZMC. Tijdens een emotionele speech bij de start van de 10 kilometer bij [Z]aan de Wandel 2016 gaf Anna al aan hoe belangrijk hulp, steun en het delen van verdriet met de mensen om je heen is. “Laat diegene die deze weg moet gaan, niet alleen”.

[Z]aan de Wandel staat, net als Anna, voor verbondenheid, samen sterk en heel veel liefde. Eén van Anna’s laatste wensen was het opzetten van een Centrum voor Leven met Kanker in de Zaanstreek, een centrum waar deze kernwaarden in terug komen. De herinnering aan Anna staat als een huis.  

Meer informatie over Anna’s huis en de openingstijden treft u aan op www.levenmetkankerzaanstreek.nl